เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์และส่งลูกให้ไกล

แบดมินตันเป็นกิจกรรมการเล่นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังทำให้ผู้เล่นมีความว่องไว และความแม่นยำ ช่วยฝึกในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาการเคลื่อนไหวทั้งข้อมือ ขา และสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะในการเล่นแบดมินตันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งแรกที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้และในระหว่างการฝึกระดับความยากง่ายก็ย่อมแตกต่างกันออกไป เทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกที่มีระดับความยากอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าผู้เล่นตั้งใจหมั่นฝึกซ้อมเป็นประจำมันก็คงไม่ยากเกินความสามารถของผู้เล่นเอง ซึ่งเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์และส่งลูกให้ไกล มีดังนี้

  1. การสร้างความสัมพันธ์ การฝึกในแบบนี้จะคล้ายกับการเสิร์ฟลูกของกีฬาเทนนิส เป็นการฝึกที่

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของการใช้มือข้างหนึ่งในการโยนลูก แล้วใช้มืออีกข้างจับที่ไม้แร็กเกตแล้วหาจังหวะในการตีลูกที่จุดสูงสุดและตีลูกไปให้ไกลที่สุด การแข่งขันโดยให้ผู้รับการฝึกเริ่มที่จุดเดียวกันผู้ฝึกคนใดที่ตีได้ไกลที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไป

  1. การส่งลูกให้ไกล การฝึกใช้จังหวะและข้อมือจะทำให้ฝึกการตีลูกให้ได้สูง แต่การฝึกแบบนี้จะ

สร้างความสัมพันธ์ในกลไกให้ทำการส่งลูก โดยการตีลูกใต้มือแบบเดี่ยวไปให้ได้ระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถนำมาแข่งขันกันได้ทั้งบุคคลและทีมได้โดยการวัดระยะทาง

การฝึกเทคนิคทั้งสองแบบนี้จะทำให้ผู้เล่นตีลูกไปได้ไกล และสามารถนำไปใช้ในการแข่งขันประเภทเดี่ยวได้ เพราะการตีลูกได้ไกลจะทำให้คู่แข่งขันเหนื่อยกับการออกไปรับลูก ซึ่งส่งผลให้คู่แข่งขันอาจจะเสียเปรียบได้