การฝึกเพื่อให้ได้สมรรถภาพสูงสุดในกีฬาเทนนิส

การฝึกเพื่อให้ได้สมรรถภาพและความสามารถไปพร้อมๆกันนั้นเป็นการฝึกแบบผสมผสาน เพื่อประหยัดเวลา และเห็นผลกับนักกีฬาเร็วขึ้น อีกอย่างการฝึกแบบนี้จะเลือกฝึกเฉพาะ การฝึกเฉพาะคือการเลือกฝึกที่ให้นักกีฬามีทักษะในการเล่นในด้านนั้นๆดีขึ้น เหมาะมากสำหรับนักกีฬาที่จะไปแข่งขัน หรือต้องการฝึกเฉพาะด้านที่ตัวเองยังไม่ถนัด

กีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่มีทักษะมากมายให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมกัน มันต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อให้มีทักษะครบทุกด้าน แต่นักกีฬาแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน ทักษะที่ได้ก็แตกต่างกันด้วย จึงทำให้มีการฝึกเพื่อให้ได้สมรรถภาพและความสามารถไปพร้อมๆกัน โดยการฝึกเพื่อให้ได้ทั้งสองอย่างนี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเอง ว่าจะขยัน หมั่นซ้อม และมีความอดทนในการฝึกมากน้อยเพียงใด ซึ่งหลักการในการฝึกซ้อมเพื่อให้ได้สมรรถภาพและความสามารถมีดังนี้

1. คุณภาพของการฝึกการฝึกต้องมีแบบฝึกที่มีคุณภาพ ทำแล้วเห็นผลชัดเจน

2. ปริมาณของการฝึกการฝึกแต่ละอย่างจะมีปริมาณที่แตกต่างกัน แต่การฝึกเพื่อพัฒนาตนเองนี้ต้องฝึกแบบซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้เกิดความชำนาญ และได้ประสิทธิภาพในการพัฒนา

3. ปัจจัยภายในตัวผู้รับการฝึกผู้รับฝึกหรือตัวนักกีฬาเองต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่ในสภาพที่พร้อมฝึก

4. ปัจจัยภายนอกตัวผู้รับฝึกเช่น สภาพอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้ฝึก สถานที่ และอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่ตัวนักกีฬาเองควรใส่ใจ โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่สามารถควบคุมเองได้