การฝึกทักษะเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในการเล่นเทนนิส

กีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ทุกคนให้ความสำคัญ นิยมเล่นในกีฬาชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นเพราะประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬาชนิดนี้หรือความชอบส่วนตัว แต่อย่างไรแล้วคนที่เล่นในกีฬาชนิดนี้ทุกคน ต้องมีพื้นฐานที่ดีในการเล่น จึงจะทำให้การเล่นเทนนิสเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสามารถจนได้ไปแข่งขัน ซึ่งนั่นก็เป็นความใฝ่ฝันของผู้เล่นหลายๆคน

การเล่นกีฬาเทนนิสให้ได้ดี เป็นนักกีฬาที่เก่ง มีความสามารถ ได้แข่งขันในหลายๆรายการต้องเริ่มจากการมีทักษะพื้นฐานที่ดี หากมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะช่วยให้การเล่นง่ายขึ้น สามารถรับลูก ตีลูก เล่นในทิศทางที่ถนัด และที่สำคัญหากเป็นนักกีฬาก็สามารถแก้ไขปัญหาในการเล่นได้ในสนาม โดยการฝึกทักษะเพื่อสร้างทักษะที่ดีในการเล่นเทนนิสนั้นมีอยู่ 8 ข้อดังนี้

1. การฝึกตีลูกกระดอนหน้ามือและหลังมือ
2. การฝึกตีลูกลอยในอากาศด้วยหน้ามือและหลังมือ
3. การเสิร์ฟลูกและการรับลูกเสิร์ฟ
4. การฝึกตีลูกลอยข้ามศีรษะ
5. การฝึกตบลูก
6. การฝึกตีลูกตัด
7. การฝึกตีลูกเฉือน
8. การฝึกตีลูกหยอด

ทั้ง 8 ข้อนี้ เป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เล่นกีฬาเทนนิสทุกคนต้องทำได้ เนื่องจากผู้เล่นที่มีทักษะในการเล่นทั้งแปดข้อนี้ จะช่วยให้การเล่นเป็นไปได้ง่าย สามารแก้ไขปัญหาในการรับลูก และมีความแม่นยำในการเล่นมากขึ้น