ลักษณะการเตะขาในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ

ท่าผีเสื้อ เป็นท่าที่ใช้แรงในการว่ายมากกว่าท่าอื่นๆ และในการสอนว่ายน้ำท่าผีเสื้อนี้จะเป็นการสอนเกือบสุดท้าย เพราะท่านี้มีความเร็วในการว่ายเป็นอันดับรองลงมาจากฟรีสไตล์ ในการว่ายท่าผีเสื้อนี้จะต้องมีการฝึกฝนเป็นเวลานานกว่าท่าอื่นๆ รวมทั้งจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วย

การฝึกว่ายน้ำในทุกๆท่า ได้ลอกเลียนท่าต่างๆตามลักษณะการเคลื่อนไหวของสัตว์ เพื่อความเป็นธรรมชาติในการว่าย การเตะขาในท่านี้ก็เป็นการว่ายน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับปลาโลมา ซึ่งมีลักษณะการเตะขาในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ ดังนี้

  1. การเตะกระทุ่มน้ำขึ้น การเตะจาในจังหวะนี้จะเริ่มเมื่อสิ้นสุดในการใช้มือและแขนกวาดดึง

พุ้ยน้ำ คือเมื่อมือและแขนกวาดดึงพุ้ยน้ำผ่านเลยช่วงไหล่ไปแล้ว ผู้ฝึกต้องใช้ขาเตะแล้วกดลงไปพร้อมๆกับกับจังหวะที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อมือและแขนผลักดันน้ำไปข้างหลังพร้อมกับยกคางและศีรษะขึ้นแล้วหายใจ จากนั้นก็กลับเข้าสู่จังหวะหรือท่าเริ่มต้นใหม่

  1. การเตะขาแบบกระทุ่มน้ำลง การเตะขาในจังหวะนี้เริ่มเมื่อผู้ฝึกก้มศีรษะลง แล้วออกแรงส่ง

จากสะโพกและขาท่อนบน จากนั้นให้ผู้ฝึกเตะขาท่อนล่างอย่างแรงคล้ายๆกับลูกคลื่นเหมือนปลาโลมาสะบัดหาง จนกระทั่งขาเหยียดตรงออกไปให้ลงไปอยู่ในระดับลึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนขาและเท้าทั้งสองจะต้องชิดกัน และไม่แยกออกจากัน

การเตะขาท่านี้จะต้องมีการเตะขาในลักษณะที่คล้ายกับหางปลาโลมา ซึ่งผู้ฝึกก็ควรระวังอย่าให้มีการงอเข่าอย่างเดียวในการเตะขา เพราะจะส่งผลให้ผู้ฝึกเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ไม่ดีเท่าไร